Thailand is Thailand

"กษัตริย์จะไม่วิ่งหนี … จะไม่อ้อนวอนต่อความตายตรงหน้า
จะมีแต่พวกกบฏที่รักตัวกล้วตาย
เพราะต้องการอยู่เสวยอำนาจวาสนาที่ปล้นชิงมา
คนโลภพวกนี้จะไม่มีวันตายดี… อีกไม่นานความหายนะจะมาถึงตัว
วงศ์ตระกูลจะถูกประณาม ที่ให้กำเนิดคนชั่วช้าสามานย์ทรยศชาติบ้านเมือง
ที่บรรพบุรุษสละเลือดเนื้อสร้างไว้ สุดท้ายชีวิตพวกมันทั้งหมดจะวิบัติ
ไม่มีแม้แต่แผ่นดินกลบหน้า.
.." จาก มงกุฎแสงจันทร์
Advertisements