*กลัว* สี่แพร่ง แต่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา อ่าว!

เพราะ ว่า ใจ กลัว กลัวว่าเธอจะทิ้งกัน จาก ไป ลืมคนที่เคยบอก
 
 
 
***อยากให้รู้ไว้ว่ามีคนไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้แอบฝันถึงคุณๆทั้งหลาย***
 
 
 
 
 
Advertisements